Lidmaatschap en Contributie

Als u lid wil worden van onze vereniging is het altijd mogelijk om eerst een proefrepetitie mee te komen doen. U bent hiervoor van harte welkom op de vrijdagavond in ons clubgebouw De Notenbalk aan ‘t Spiker 1b in Warnsveld.

Kunt u nog geen instrument bespelen en wilt u dit leren, verwijzen wij u naar de pagina opleiding/muziekles en onder de knop “Start the Music”. 

Contributie

De contributie voor onze leden bestaat uit een vaste minimumbijdrage per maand. De hoogte hiervan wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. Individuele leden kunnen dit op vrijwillige basis aanvullen met een zelfgekozen bedrag.

Op schriftelijk verzoek aan het bestuur kan in individuele gevallen het contributiebedrag worden aangepast aan de draagkracht.

AMV Les€150,- voor 20 lessen incl. blokfluit en methodeboek
Jeugdleden (tot 18 jaar)€14,75 per maand
Volwassenen€21,50 per maand

(De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. )