Opleiding/Muziekles

Wanneer een leerling wil beginnen met muziekles moet er een keuze gemaakt worden uit de verschillende instrumenten die het orkest te bieden heeft. Dit is een zorgvuldige aangelegenheid. Niet alle instrumenten zijn even makkelijk te bespelen en niet elk instrument garandeert in gelijke mate een snelle doorstroom naar het orkest. Vooral voor solistisch gebruikte instrumenten geldt dat het langer duurt voordat de leerling klaar is om mee te spelen in het orkest.

Uiteraard speelt niet alleen de eigen voorkeur een rol bij het kiezen van een instrument. Ook vanuit de muziekvereniging moet bekeken worden voor welke instrumenten er nog ruimte is binnen de vereniging. Dit kan tot gevolg hebben dat er voor bepaalde instrumenten geen leerlingen meer kunnen worden aangemeld. Tenslotte zijn er een aantal instrumenten, denk aan de Bas(tuba) of Fagot, die door hun grootte (vooralsnog) minder geschikt zijn voor jeugdige spelers.

De volgende instrumenten vind je in ons orkest:

Koperblaasinstrumenten*: Trompet, Hoorn, Trombone, Bariton, Bas(tuba).
Houtblaasinstrumenten*: Fluit, Klarinet, Saxofoon.
Slagwerk: Drumstel, Kleine trom, Grote trom, Pauken, Melodisch slagwerk.

 
Voor de muzieklessen werken wij samen met het Muzecollectief. Wij hebben dus geen interne opleiding (uitgezonderd slagwerk, zie hieronder). Wanneer je muzieklessen wilt gaan volgen bij het Muzecollectief via onze vereniging, dien je je in de eerste plaats aan te melden als lid van onze vereniging, hiervoor betaal je contributie. De muziekvereniging geeft dan een instrument in bruikleen. Dit instrument blijft eigendom van de vereniging. Hiervoor betaal je huur. Aan deze constructie verbindt de vereniging wel de voorwaarde dat de leerling de bedoeling heeft uiteindelijk mee te spelen in ons orkest. Het Muzecollectief neemt rechtstreeks met de leerling contact op voor het afspreken van een tijd voor de muzieklessen. De betaling van de lesgelden gaat in overleg met de muziekdocent. Wil je gaan beginnen met muziekles en je aanmelden als lid van onze vereniging, neem dan contact op met het secretariaat: secretariaat@excelsiorwarnsveld.nl
 
Slagwerk opleiding:
 
Muziekvereniging Excelsior heeft een gediplomeerd slagwerkdocent in dienst, die de slagwerklessen in het eigen gebouw verzorgt.
Leerlingen worden opgeleid tot ‘allround’ slagwerker, dit houdt in dat je ingezet kan worden bij het orkest maar ook meedoet met optredens op straat.
De mogelijkheid bestaat om zich te specialiseren in kleine trom, drums, percussie, pauken of melodisch slagwerk (xylofoon, klokkenspel etc.). De lessen worden individueel gegeven (groepsles is ook mogelijk) in het eigen gebouw van Excelsior, waar alle instrumenten voorhanden zijn. Er wordt uitgegaan van de wensen van de leerling, mits dit in de praktijk van een harmonieorkest ook past.
Bij het leerlingenorkest kan het geleerde al snel in de praktijk worden gebracht, waarna het hele scala aan slagwerkinstrumenten van drumstel tot pauken in het Harmonieorkest van Excelsior gebruikt wordt.
 
Examens:
 
In de muziekopleiding worden op gezette tijden examens afgenomen. In totaal kent men vier examens: A, B, C en D. Deze examens bestaan uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Voor het theoriegedeelte worden aparte theorielessen gegeven. Als richtlijn voor doorstroom naar het orkest wordt het B-diploma gehanteerd. Dit diploma is slechts een indicatie, het komt voor dat leerlingen sneller doorstromen.
 
Harmonieorkest:
 
Wanneer de leerling het A- en B-diploma heeft gehaald stroomt hij/zij in principe door naar het orkest. Dit gebeurt na overleg met de dirigent, hij bepaalt of het niveau van de leerling voldoende is om mee te kunnen spelen in het orkest. Dit houdt dus in dat er naast de muzieklessen ook deelgenomen wordt aan de repetities van het orkest, die op vrijdagavond zijn. We werken gedurende het jaar toe naar 4 concerten waarbij je geacht word aanwezig te zijn. Daarnaast hebben we jaarlijks enkele straatoptredens. De repetities worden gehouden in ons clubgebouw “de Notenbalk”, adres: ’t Spiker 1B te Warnsveld.