Dirigent Harmonieorkest

Geert Jan Dijkerman (1981) begon op 15-jarige leeftijd zijn muzikale opleiding totPasfoto GJ slagwerker bij harmonie Sursum Corda in Vorden. Na eerst Technische Natuurkunde aan de Universiteit Twente te hebben gestudeerd begon hij in 2007 de studie Klassiek Slagwerk aan het ArtEZ conservatorium in Arnhem bij Martin Geessinck, Ruud Stotijn en Jan-Roel Hamersma, waarvoor hij in 2011 het Bachelordiploma ontving. Inmiddels studeerde hij ook hoofdvak Harmonie- en Fanfaredirectie bij Harrie Janssen, waarvoor hij twee jaar later het diploma behaalde.

Geert Jan is momenteel dirigent van het Dierens Harmonie Orkest en het fanfareorkest van de West-Arnhemsche Muziekvereeniging, is als slagwerkdocent verbonden aan diverse muziekverenigingen, zet zich in voor meer muziek op de basisschool en arrangeert graag muziek voor orkest.

Excelsior staat sinds 2010 onder leiding van Geert Jan Dijkerman en heeft sindsdien met diverse solisten samengewerkt, tweemaal een eerste prijs behaald op een bondsconcours en met succes deelgenomen aan de Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen 2017.