Opleiding/Muziekles

Wanneer een leerling wil beginnen met muziekles moet er een keuze gemaakt worden uit de verschillende instrumenten die het orkest te bieden heeft. Dit is een zorgvuldige aangelegenheid. Niet alle instrumenten zijn even makkelijk te bespelen en niet elk instrument garandeert in gelijke mate een snelle doorstroom naar het orkest. Vooral voor solistisch gebruikte instrumenten geldt dat het langer duurt voordat de leerling klaar is om mee te spelen in het orkest.

Uiteraard speelt niet alleen de eigen voorkeur een rol bij het kiezen van een instrument. Ook vanuit de muziekvereniging moet bekeken worden voor welke instrumenten er nog ruimte is binnen de vereniging. Dit kan tot gevolg hebben dat er voor bepaalde instrumenten geen leerlingen meer kunnen worden aangemeld. Tenslotte zijn er een aantal instrumenten, denk aan de Bas(tuba) of Fagot, die door hun grootte (vooralsnog) minder geschikt zijn voor jeugdige spelers.

De volgende instrumenten vind je in ons orkest:

Koperblaasinstrumenten*: Trompet, Hoorn, Trombone, Bariton, Bas(tuba).
Houtblaasinstrumenten*: Fluit, Klarinet, Saxofoon.
Slagwerk: Drumstel, Kleine trom, Grote trom, Pauken, Melodisch slagwerk.

 

Voor de muzieklessen werken wij samen met gediplomeerde docenten. Een aantal van deze docenten zijn lid van het Muzecollectief. Daarnaast hebben wij een aantal docenten aangetrokken die lessen in ons gebouw verzorgen. Wanneer je muzieklessen gaat volgen bij onze vereniging dien je je in de eerste plaats aan te melden als lid van onze vereniging. Onze vereniging geeft je een instrument in bruikleen. Dit instrument blijft eigendom van onze vereniging. Aan deze constructie verbindt onze vereniging wel de voorwaarde dat de leerling de bedoeling heeft uiteindelijk mee te spelen in ons orkest. De docent neemt rechtstreeks contact met de leerling op voor het afspraken van een lesdag en lestijd voor de muzieklessen. De betaling van de contributie en het lesgeld wordt maandelijks via automatische incasso voldaan aan onze penningmeester. Wil je beginnen met muziekles, neem dan contact op met ons secretariaat: secretariaat@excelsiorwarnsveld.nl

Slagwerk opleiding:
 
Muziekvereniging Excelsior heeft een gediplomeerd slagwerkdocent in dienst, die de slagwerklessen in het eigen gebouw verzorgt.
Leerlingen worden opgeleid tot ‘allround’ slagwerker, dit houdt in dat je ingezet kan worden bij het orkest maar ook meedoet met optredens op straat.
De mogelijkheid bestaat om zich te specialiseren in kleine trom, drums, percussie, pauken of melodisch slagwerk (xylofoon, klokkenspel etc.). De lessen worden individueel gegeven (groepsles is ook mogelijk) in het eigen gebouw van Excelsior, waar alle instrumenten voorhanden zijn. Er wordt uitgegaan van de wensen van de leerling, mits dit in de praktijk van een harmonieorkest ook past.
Bij het leerlingenorkest kan het geleerde al snel in de praktijk worden gebracht, waarna het hele scala aan slagwerkinstrumenten van drumstel tot pauken in het Harmonieorkest van Excelsior gebruikt wordt.
 
Examens:
 
In de muziekopleiding worden op gezette tijden examens afgenomen. In totaal kent men vier examens: A, B, C en D. Deze examens bestaan uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Voor het theoriegedeelte worden aparte theorielessen gegeven. Als richtlijn voor doorstroom naar het orkest wordt het B-diploma gehanteerd. Dit diploma is slechts een indicatie, het komt voor dat leerlingen sneller doorstromen.
 
Harmonieorkest:
 
Wanneer de leerling het A- en B-diploma heeft gehaald stroomt hij/zij in principe door naar het orkest. Dit gebeurt na overleg met de dirigent, hij bepaalt of het niveau van de leerling voldoende is om mee te kunnen spelen in het orkest. Dit houdt dus in dat er naast de muzieklessen ook deelgenomen wordt aan de repetities van het orkest, die op vrijdagavond zijn. We werken gedurende het jaar toe naar 4 concerten waarbij je geacht word aanwezig te zijn. Daarnaast hebben we jaarlijks enkele straatoptredens. De repetities worden gehouden in ons clubgebouw “de Notenbalk”, adres: ’t Spiker 1B te Warnsveld.