Commissies

Binnen onze vereniging zijn er verschillende commissies actief, die elk eigen verantwoordelijkheden hebben.

Hieronder zie je welke commissies er zijn, wie erin zit(ten) en wat de taken zijn.


Muziekcommissie

Deze commissie verzorgt de muziek en muziekkeuze voor het orkest .

Leden: Jan Bakker, Mieke Conradus, Marco Nijhof en Marit Cornelissen

Claudia Hoogvliet is archivaris.


Actiecomité

Het doel van het actiecomité is het bestuur ondersteunen door middel van het organiseren van acties die geld opleveren voor de vereniging.

Elk jaar worden de nieuwe doelen waarvoor geld ingezameld wordt bekend gemaakt tijdens de ledenvergadering.

Voor deze commissie zijn wij nog opzoek naar geïnteresseerden!


Activiteitencommissie

Het activiteitencommissie organiseert leuke activiteiten voor de vereniging zoals de jaarlijkse BBQ, feestavonden, jeugdmiddagen en de verloting tijdens concerten.

Leden: Alma Nieuwenhuizen, Hans Beldman, Marco Nijhof en Michaela Verboord.